می دانید چرا از یک نرم افزار خوشتان می آید؟

آنچه که خروجی یک تجربه برای افراد خواهد بود ، دانش و مهارت ناشی از آن است..
و نکته جالب یادگیری برای شما زمانی است که برای دیگران تعریف می کنید! در ادامه به شما راز خرید های موفق مشتریان را خواهم گفت!


🎯 بدانید که مشتریان به صورت احساسی خرید کرده و به صورت منطقی توجیه می کنند!!!

مشتریان شما مردم هستند، و مردم به صورت طبیعی غیرمنطقی عمل می کنند. تحقیقات ثابت کرده است که بیش از 50% از تجربه مشتری شامل احساسات ، چه به صورت آگاهانه و چه نیمه آگاهانه است.

 در حقیقت، اغلب افراد به صورت احساسی خرید کرده و سپس از منطق برای توجیه خرید خود استفاده می کنند.

البته مهمترین حقیقت در مورد احساسات این است که آن ها باعث می شوند ما غیرمنطقی عمل کنیم و رفتار غیرمنطقی باعث عصبانی شدن بعضی شرکت ها می شود. زیرا آنها بر اساس روش های منطقی، مشتری خود را پیش بینی می کنند.

البته، سازمان هایی که این حقیقت را درک کرده و می پذیرند، شانس خیلی بهتری برای بهره برداری از احساسات  مشتریان خود دارند  و می توانند  ارزش را برای مشتری  افزایش داده و تاثیرات بالایی بر سودخالص سازمان ایجاد نمایند.

دکتر پیام ناوی
مشاور و مدرس مدیریت تجربه مشتری و  CRM