🎯🎯اعتماد  از دیدگاه تجربه مشتری یک احساس مهم است!!

مردم می خواهند که به سازمان ها اعتماد کنند، در غیراینصورت آن ها به استراتژی های پیچیده رفتاری و ناکارآمدی رجوع خواهند کرد.

به عنوان مثال اگر شما اعتماد نکنید که کالای مورد نظرتان به موقع ارسال می شود، برای کنار آمدن با خشم و استرس خود، با مرکز تماس، تماس می گیرید تا تاییدیه ارسال را دریافت و از آن مطمئن شوید. در ادامه با من همراه باشید
درواقع این تماس شما، هزینه های فرآیندی را به اصل کسب و کار تحمیل می کند. اگر شمابه گفته ی فروشنده  اعتماد نکنید که در واقع بهترین چیزی است که می توانست به شما گفته شود تا اعتمادتان را جلب نماید، ممکن است که محصول یا خدمات مشابه موردنظرتان را از سایر شرکت ها بخواهید.

اگر اعتماد نکنید که تبلیغات یک شرکت درست است، به دنبال منابع اطلاعاتی دیگری خواهید رفت، از قبیل نظرات و تجربیات سایرمشتریان ، سایت های اطلاعاتی و اطلاعات از شرکت های دیگر.

به عنوان یک صاحب کسب و کار به یاد داشته باشید اعتماد در طولانی مدت کسب شده و در لحظه می تواند از دست برود لذا همیشه به قولی که به عنوان یک برند به مشتران خود می دهید عمل نمایید.


#مشتری_شهودی
#تجربه_مشتری
#اعتماد_مشتری


دکتر پیام ناوی  - 📞 @pnavi
مشاور و مدرس مدیریت تجربه مشتری و  CRM