سلام دوستان و همراهان

شهادت اما حسن (ع) را تسلیت عرض می کنم.

می دونستید فقط در ایرانه که در تقویم، 7 صفر روز شهادت امام حسن (ع) نیست!

بنا بر روایات، نقل های تاریخ، گفته های مراجع، 7 صفر روز شهادت امام حسن (ع) است.

شهادت امام حسن 7 صفر

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور

🔹برای شهادت امام حسن مجتبی(علیه السلام) دو قول وجود دارد.یک قول هفت صفر است و یک قول بیست و هشت صفر. اما هفت صفر محکم تر است.

🔸یعنی بیست و هشت صفر کار ناصرالدین شاه بود.تولد ناصرالدین شاه مصادف با شش صفر شده بود و به قولی شب شهادت میشد و نمیتوانست تولد بگیرد.بنابراین آن قولی را که ضعیفتر بود در ایران جا انداختند و تولد امام کاظم(علیه السلام) را از ماه ذالحجه آورد هفت صفر که بگوید تولد امام کاظم(علیه السلام) با تولد من در یک روز است.

🔹در دوران پهلوی نیز به این سیاست دامن زده شد.یعنی بعد از قاجار نیز دوست داشتند محرم و صفر را بشکنند و بهترین راهکار این بود که با خود اهل بیت(علیه السلام) این کار را انجام دهند.فلذا میلاد مسعود امام کاظم(علیه السلام)  را در تاریخ هفت صفر در تقویم ثبت کردند.

🔸بعد از انقلاب حواس کسی به این موضوعات نبود و عرض کردم دو قول وجود دارد اما قول درست تر برای شهادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) هفت صفر و میلاد امام کاظم(علیه السلام) در ماه ذالحجه است.

🔹تنها شیعیان ایران هستند که بیست و هشت صفر را نیز برای امام حسن مجتبی(علیه السلام) مراسم عزاداری میگیرند و سایر شیعیان به قول قوی تر یعنی هفت صفر عمل میکنند.

🔸این هم یکی از مظلومیت های همه جوره ی امام حسن مجتبی(علیه السلام).

📚 آخرین تکاپوی کفر- ۹ آذر۹۵-اراک

به نقل از کانال موسسه مصاف