همرنگ حقیقت

🔺 وقتی همه راهشان غلط است
تو راهت را سوا کن ...

🔺 نگذار همرنگ جماعت شدن تو را افسرده و غمگین کند

☑️ کاری را انجام بده که رضایت خدا در آن باشد و تو به آن ایمان داری

برای رسوا نشدن باید همرنگ حقیقت شد.

دوستان عزیزم امیدوارم حال شما عالی باشد.
حدس می زنم اگر شما هم جای من بودید همین کار را انجام می دادید.
گاهی ما بین دو راهی ماندن و رفتن گیر می کنیم، اما اگر رفتن به نفع 80 میلیون نفر باشد؟ شما می میانید یا نه؟
من که رفتم. اما اگر توفیق نداشته باشم بر میگردم و در همین لباس و دوباره همینجا به شما خدمت می کنم واگر نه که ان شاالله محقق شود، به سوی لقاءحق بشتابم.
عرضم این است که شاید در این ایام پیش رو کمتر بتوانم بنویسم. همانطور که در این مدت شاهد این مسئله بوده ایید.
اما قول می دهم اگر فرصت شد چیز هایی بنویسم که از خواندن آن لذت ببرید. مقالاتی که از این پس منتشر می شود مقالاتی است که از پیش نوشته شده و در لیست انتشار قرار گرفته است پیشاپیش از این که قادر نیستم به نظرات شما پاسخ بدهم عذر خواهم. اما شاید روزی موفق به خواندنش شوم. پس حتما بنده را با نظرات عالی خودتان خوشحال کنید.

همه شما را دوست دارم.
ارادتمند شما؛ حسین اصلانی