وقتی خوندم قلبم درد گرفت اما از جهل ...

⭕️ رابطه جنسی با محارم و اجساد مردگان باید قانونی شود!
📝به درخواست شاخه‌ی جوانان حزب لیبرال سوئد.

⭕️ کمیته‌ی ژرمن‌ها :
زنای با محارم حق اساسی است‼️

تصاویر در ادامه مطلب

#شهر_فرنگ
#جاهلیت_مدرن
masaf.ir