خلیج فارس

⭕️ ترامپ در اعلام استراتژی جدید خود درباره ایران، همچون «جان کلی» رئیس دفتر خود، خلیج فارس را با نام مجعول خلیج (ع.ر.ب.ی) نامید!!


⭕️ چطور وقتی با اعراب میجنگیدید نام اینجا خلیج فارس بود و به سربازانتان مدال"خلیج فارس"میدادید

🔺الان که شیوخ هلشتاین شیرده سعودی را میدوشید شد خلیج عربی؟


سند خلیج فارس

⭕️ قابل توجه #ترامپ

🔅اشاره پیامبر گرامی اسلام(ص) به خلیج فارس.

📚کتاب مسند ابی یعلی موصلی(م 307 ه ق) با سند صحیح از کتب معتبر اهل سنت