سلام! خب قرار بود در این پست راجع به فریم ورک اسکرام صحبت کنیم، ولی فکر کردم بهتر باشه اول Agile را قورت بدیم بعد بریم سراغ اسکرام!

پس بزنید بریم تا چابک بشیم!

قبل از شروع بحث لازمه که اشاره ای مختصر به انواع مدیریت داشته باشم . مدیریت در روال سنتی به دو قسمت تقسیم بندی میشه . یک – Top Down  دو – Bottom Up . در حالت Top Down که بیشتر در سازمان های دولتی مرسومه,  دستورات به همراه دستورالعمل از بالا به پایین داده می شود و رده پایین موظفه که اجراش کنه!

در این شیوه مدیریت حتما نیازه که مدیریت قوی انجام بشه یعنی کسی که در بالا نشسته بایدفردی بسیار قدرتمتد در زمینه مدیریت باشه.


Self-Organize و معضل های آن

تیم های توسعه نرم افزار بدلیل  درک اشتباه از موضوع خود سازماندهی معمولا با این اصل Agile مشکل دارند  , بخصوص مدیر تیم های توسعه . مدیر به اشتباه فکر می کند که در حالت Self-Organize دیگر نیازی به کنترل و مدیریت نیست و باید تیم به حال خود گذاشته شود در حالی که کاملا اشتباه است .

اصل سازماندهی به این معنیه که  هر یک از اعضای تیم توسعه دقیقا می داند که چه کاری باید انجام دهد و این دانش دیکته شده نیست و فقط هدف ارائه می شود . یعنی ما دیکته نمی کنیم که مثلا رضا شما باید امروز این کار و فردا آنکار را انجام بدهید  . اعضای تیم خودشان باید سازماندهی شوند . یعنی هر فرد باید برای خودش برنامه و سازماندهی داشته باشد و عین مرغ پرکنده در وسط مات و مبهوت نماند .

برای درک بهتر وظیفه مدیر در محیط های خود سازمانده  بهتر است تعریفی از Self-Organize برای هر فرد از اعضای تیم داشته باشیم : ” خودسازماندهی یعنی سازماندهی خودم در جهت تعالی و نیل به اهداف سازمان چابک” . تعریف شامل دوقسمت بود : “تعالی” : یعنی خودم را چابک می کنم و با چابک شدن مشکلی ندارم  و هر روز بهتر از دیروز هستم  و چابک شدن در جهت تعالی سازمان می باشد ,  “نیل به اهداف سازمان” :  باچابک شدن من  و رعایت اصول چایک خواهیم توانست همراه تیم به اهداف سازمان دست بیابیم . به عبارت ساده تر ,  هدف تبیین می شود و تیم در جهت دسترسی به این هدف خود سازماندهی می شود

با توجه به تعریف بالا متوجه می شویم که سازمان نیاز به هدف دارد ,  چه کسی این هدف را تبیین می کند ؟ چه کسی کنترل می کند که آیا تیم در جهت نیل به هدف خود سازماندهی شده است ؟ چه کسی حرکت و پروسه توسعه را کنترل می کند ؟ چه کسی کنترل می کند چابک سازی درست انجام شده است ؟ و … . اینها همه توسط مدیریت انجام می شود. پس می توان نتیجه گیری کرد که در محیط های Self-Organize نیز به مدیر توانا نیاز می باشد.

مدیر وظیفه کنترل و انجام وظایفی در هر مرحله چابک را بر عهده دارد . در مرحله تصمیم گیری برای چابک سازی سازمان ,  تصمیم گیر می باشد . در مرحله آموزش تیم توسعه دخیل خواهد بود (البته لازم نیست او تیم را آموزش دهد بلکه می تواند با تبیین برنامه و با استخدام مربی چابک این کار را انجام بدهد) . اهداف سازمان را تبیین می کند که در Agile یکی از اصلی ترین هدف های سازمان جلب رضایت مشتری و ارائه ارزشهای مورد نیاز مشتری می باشد  . در انجام پروسه چابک و یا اصلاحا اجرای Agile  کنترلر می باشد و تیم را از لحاظ خود سازماندهی بودن و حرکت در جهت هدف و هم سو بودن اعضای تیم کنترل می نماید .به طور خلاصه برای تمام مطالب بالا ,  ما به عنوان مدیر سازمان هدف سازمان را برای اعضای تیم مشخص می کنیم . هدف یک سازمان چابک چیست ؟ هدف سازمان چابک جلب رضایت مشتری  و ارائه ارزشهای مورد نیاز مشتری می باشد  . تیم توسعه باید در چارچوب و مسیر جلب رضایت مشتری و ارائه ارزشهای مورد نیاز مشتری حرکت نماید . مدیر این حرکت را کنترل می نماید ,  اگر نیاز به تغییرات و یا آموزش باشد ,  باید  در فکر انجام این تغییرات  و یا آموزش های لازم باشد و این همان مدیر Agile و تیم توسعه Agile ما خواهد بود .

در مطلب بعدی راجع به مدیریت نیروی انسانی به سبک اجایل صحبت می کنیم